Play
Explore
Blog

This website is created with the support of the European Recovery Plan

Auto generated
March 18, 2024

Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и

комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните

предприятия

Кратко описание на проекта: въвеждане на решения за архивиране на

информацията и създаване на корпоративен уеб сайт, с цел

подобряване на процесите на предоставяне на услуги от страна на

дружеството, увеличаване на производителността, подобряване на

пазарното присъствие и развитие на потенциала за растеж

Краен получател: «Хенд Плейд» ООД

Обща стойност: 20000.00 лв., от които 20000.00 лв.

безвъзмездно финансиране.

Начало: 24.07.2023г.

Край: 24.07.2024г.